Forever Nature Min

Współczesna daleko stechnicyzowana kultura wstała obok ludzi, ale nie zawżdy dla ludzi. Rozłożyła się i nadal odwija, ignorując niezbędność szanowania harmonii między naturą a człowiekiem.Gleby, wody i atmosfera nasycone są toksycznymi wynikami wszechobecnego przemysku. Stanęły strefy zagrożenia ekologicznego, a poniektóre z nich określa się jako zakresy klęski ekologicznej. Są to uboczne skutki cywilizacji, których nie przewidzieliśmy. Mają one proste przełożenie na kondycję rekonwalescencyjną ludzi, globalną patologię, w najwyższym stopniu widoczną w liczbie chorób nowotworowych i degeneracyjnych.Niestety, w naszym społeczeństwie, we wszelkich grupach wiekowych jest drastyczny dieta-mineraly(http://www.aloevera.net.pl/produkt/tabletki-multimineralne-forever-nature-min) niedobór obu tych minerałów. Oba metale jadowite, jeśliby nie są zneutralizowane, zamykają się w procesy metaboliczne i powodują zatoksycznienie umysłu. Taka jest najczęstsza praprzyczyna całościowej nadpobudliwości psychicznej i ruchowej oraz zaburzeń koncentracji u obecnej generacji dzieci i młodzieży.Co najmniej 23 minerały występują w naszym systemie w bardzo małych, rzadkich forever nature minilościach. Gdy zużywamy za mało chociażby jednego pierwiastka nikłego, doprowadza to do udaremnień stanu zdrowia, a nawet ciężkich chorób. Każde te składniki są konieczne i żaden z nich nie może zastąpić innego. Powstanie ludzkiego życia na ziemi mogło się dokonać tylko z pomocą minerałów i pierwiastków sporadycznych.Postęp nauki stale odkrywa nowe fakty o roli minerałów w tworze i psychice, a więc w naszej duszy. Zastrzegają one wyśmienitą formą fizyczną, witalność i duchowe szczęście ludzi.Czy można w takiej sytuacji osiągnąć zgodną i zdrową jakość życia?Owszem, można.Mamy atoli program naprawczy – jest nim Forever Lite, Nature-Min, Forever Kids, Forever Calcium Plus i Forever Garcinia Plus.